Matka všech dolů

Poznejte na vlastní kůži, jak před 500 lety více než 10 000 havířů dobývalo stříbro a měď, což vedlo k tomu, že se Tyroly staly jednou z nejbohatších zemí Evropy. Město Schwaz kdysi bývalo největší hornickou metropolí světa s více než 85 procenty celkové světové produkce stříbra. Dozvíte se vše o největším důlním díle středověku, o tvrdém životě havířů a o velkých obchodnických rodinách, které pomocí stříbra ze Schwazu ovlivňovaly politiku Evropy a objevy Nového světa. Na rachotícím huntu sestoupíte 800 metrů hluboko pod zem a ponoříte se do jedinečného světa pověstmi opředených stříbrných dolů ve Schwazu! Obdivujte dříve tak ceněnou třpytivou tennantitovou rudu a proslulé umění spoutání vody, svého času technický div! Poznejte důl ze zcela nové perspektivy! Zhluboka dýchejte, zdravý důlní vzduch vám udělá dobře!